free download 78 travel guides written by experts

187 de furnizori risca suspendarea activitatii pentru neindeplinirea unor obligatii de raportare

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a comunicat decizii de suspendare temporară a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice unui număr de 187 de furnizori de comunicaţii electronice care nu şi-au îndeplinit obligaţiile de transmitere către ANCOM a datelor statistice aferente primului semestru al anului 2013.

Cei 187 de furnizori care nu au raportat datele statistice până la termenul stabilit au la dispoziţie 45 de zile de la primirea deciziei de suspendare în care pot transmite aceste date către ANCOM. În caz contrar, după epuizarea acestui termen, Autoritatea le va suspenda activitatea pentru o perioadă de 60 de zile. Pe perioada suspendării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale se suspendă şi drepturile conferite prin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio, prin licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie sau prin deciziile de acordare a resurselor tehnice, dacă operatorii în cauză beneficiază de acestea. Suspendarea încetează la data îndeplinirii obligaţiei de transmitere a datelor statistice. În cazul în care furnizorii nu îşi vor îndeplini obligaţiile de raportare nici în termenul de 60 de zile de suspendare a activităţii, Autoritatea va emite decizii de retragere a dreptului de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale.

De la data de 1 iulie 2013, furnizorii de comunicaţii electronice au obligaţia de a transmite datele statistice către ANCOM exclusiv prin intermediul unei aplicaţii informatice online, utilizând semnătură electronică certificată.

În afară de datele statistice, furnizorii trebuie să transmită Autorităţii şi alte informaţii, prin intermediul aplicației informatice, precum raportările financiare anuale, notificările privind activarea resurselor de numerotaţie sau a resurselor tehnice, raportul anual de utilizare a resurselor de numerotaţie, lista localităţilor în care furnizează efectiv reţele şi servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe, copiile acordurilor de acces la reţea şi de interconectare, respectiv de acces pe proprietăţi, statistica cererilor privind asigurarea conectării şi accesului la un punct fix, la rețeaua publică de telefonie, care nu au putut fi satisfăcute în condiții comerciale, sau unele documente pe care trebuie să le comunice furnizorii desemnaţi cu putere semnificativă pe anumite pieţe.

“Informaţiile privind datele statistice pe care furnizorii le transmit la ANCOM sunt utilizate pentru monitorizarea periodică a pieței de comunicații electronice din România și pentru elaborarea studiilor şi analizelor de piaţă necesare procesului de reglementare a piețelor. De asemenea, Autoritatea este furnizorul oficial de rapoarte de date statistice pentru piaţa de comunicaţii din România către diferite instituții naționale și internaționale. În cazul în care, în această perioadă de ‘graţie’ de 45 de zile, respectiv în termenul de 60 de zile în care au dreptul de furnizare suspendat, furnizorii nu vor raporta Autorităţii informaţiile necesare, vom decide retragerea dreptului acestora de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale,” a afirmat Cristin Popa, Directorul Direcţiei Executive Monitorizare şi Control din cadrul ANCOM.

La data de 31 decembrie 2013, conform datelor centralizate în Registrul public al furnizorilor de comunicaţii electronice al ANCOM, în România erau autorizaţi 1.457 de furnizori pentru a furniza reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.

Bucuresti, 27.02.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *