free download 78 travel guides written by experts

ANCOM continuă consultarea publică pe marginea accesului la rețeaua poștală publică

Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) supune consultării publice metodologia de identificare a punctelor în care este fezabilă acordarea accesului la rețeaua poștală publică operată de Compania Națională Poșta Română (CNPR) și a condițiilor tehnice și economice asociate accesului la rețea, servicii și elemente de infrastructură. De asemenea, prezenta consultare publică cuprinde și documentația modelului de calcul al costurilor de acces la rețeaua publică poștală a CNPR.

După prima consultare privind identificarea condițiilor în care este necesar accesul altor furnizori de servicii poștale la rețeaua poștală publică, la serviciile poștale din sfera serviciului universal pe care CNPR are obligația să le presteze și la elementele de infrastructură a rețelei poștale publice pe care aceasta o operează, interesul manifestat de industrie a fost în special pentru accesul la elemente de infrastructură non-fizice (coduri poștale, baza de date cu adrese, rapoarte privind livrarea trimiterilor poștale și eventuale reclamații), dar și la anumite componente ale rețelei poștale (puncte de lucru și oficii poștale). De asemenea, a fost indicat ca fiind de potențial interes și accesul la activități de colectare și livrare pentru produse specifice (de ex., corespondență, colete).

Ancom

Determinarea costului de acces

În scopul determinării costurilor de acces la serviciile din sfera serviciului universal și a rețelei poştale operate de către CNPR, respectiv la elementele de infrastructură, au fost analizate informațiile disponibile privind costurile serviciilor și rețelei, în vederea selectării unei metodologii adecvate de determinare a costurilor. Analiza a vizat metoda de fundamentare în funcție de costuri, metoda contabilă și baza de cost ce vor fi utilizate în determinarea costurilor aferente rețelei și serviciilor din sfera serviciului universal.

Ținând cont de analiza comparativă prezentată și de disponibilitatea informațiilor, ANCOM consideră că abordarea optimă pentru estimarea costurilor de acces la serviciile din sfera serviciului universal și rețeaua publică poștală, respectiv elementele de infrastructură operate de către CNPR este abordarea costurilor complet alocate pe baza unui model „Top-Down”.

Condițiile tehnico-economice asociate fiecarei forme de acces

Pentru fiecare tip de acces, Autoritatea a identificat şi condițiile tehnico-economice asociate, identificând o serie de obligaţii atât ale CNPR, cât şi ale operatorilor poştali care solicită accesul.

Procesul de consultare publică

Proiectul pentru metodologia de identificare a punctelor în care este fezabilă acordarea accesului la rețeaua poștală publică operată de Compania Națională Poșta Română S.A. și condițiile tehnice și economice asociate accesului la rețea, servicii și elemente de infrastructură poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 23.10.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Informații suplimentare

Serviciile de acces la rețeaua poștală publică a furnizorului de serviciu universal, la elemente de infrastructură și la serviciile poștale care intră în sfera serviciului universal reprezintă servicii de gros pe care furnizorul de serviciu universal desemnat le poate oferi, pe baze comerciale sau ca urmare a unei reglementări, altor furnizori de servicii poștale care ar putea folosi astfel elemente ale rețelei/infrastructurii furnizorului de serviciu universal pentru furnizarea propriilor servicii. Accesul ca instrument de reglementare poate fi utilizat cu scopul de a remedia probleme concurențiale sau de a stimula concurența în sectorul poștal și dezvoltarea eficientă a pieței.

ANCOM a desemnat CNPR drept furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale din România pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *