free download 78 travel guides written by experts

15 milioane euro din fonduri europene pentru depistarea, diagnosticarea si tratamentul tuberculozei

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”.

Proiectul, în valoare maximă de 15 milioane euro (reprezentând contribuția UE + contribuția națională) se încadrează în obiectivul specific ”Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii”.

MDRAPFE logo

Sistemul informatic MySmis va fi deschis pentru depunerea proiectului în data de 1 septembrie 2017, ora 10,00 și se va închide în data de 31 octombrie 2017, ora 16,00.

Este un apel de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, care finanțează acțiuni ce își propun furnizarea serviciilor de sănătate esențiale orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei.

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” este singurul solicitant eligibil al acestui apel de proiecte, având calitatea de autoritate publică centrală, cu competență exclusivă în domeniu, care se află în subordinea Ministerului Sănătății, dar, printre partenerii eligibili specificați în Ghid se numără:
– Ministerul Sănătății, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului;
– alte instituții care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean sau local;
– spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
– institutele sau centrele de sănătate publică ca instituții publice regionale sau naționale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătății;
– instituțiile si structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății, care desfășoară activități în domeniul sănătății publice la nivel național, regional, județean și local, cu personalitate juridică, aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, cu excepția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și a celorlalte case de asigurări de sănătate;
– alți actori relevanți, cum ar fi universitățile sau ONG-uri cu preocupări în domeniu etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *