free download 78 travel guides written by experts

1 000 de cadre didactice vor pregati elevii pentru viata ca urmare

a proiectului “Metode inovative in formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor”

Luni, 24 octombrie, va avea loc conferinţa finală a proiectului “Metode Inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor”. Proiectul a fost implementat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) și Internaţional Child Development Initiatives. În cadrul conferinţei vor fi prezentate produsele proiectului (toolkit – ul „Metode și instrumente pentru dezvoltarea abilităților de viață la clasă”) şi va fi dezbătuta curriculumul opţional propus pentru gimnaziu. La conferinţa sunt aşteptate peste 150 de cadre didactice, dar şi alte persoane implicate în demersul educaţional. Evenimentul va incepe la ora 10.30 in sala Arghezi din cadrul Hotelului Caro. Proiectul a fost implementat în perioada 2008 – 2011, timp în care peste 1000 de cadre didactice au beneficiat de instruire pentru dezvoltarea abilitaţilor de viaţă.

În contextul instabil al educaţiei în România, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu FDSC şi Internaţional Child Development Inititiatives a implementat un proiect extrem de ambiţios, menit să pregătească tânăra generaţie pentru probleme reale, cu care se va confrunta pe întreg parcursul vieţii. Cadrele didactice au fost deschise şi au primit cu entuziasm ideea schimbării: o schimbare de mentalitate, de atitudine şi mai ales de conduită, care să sprijine copiii de azi pentru a deveni o generaţie matură, responsabilă şi pregătită să asigure un viitor pe măsură ţării noastre. Demersurile de introducere a conceptului de ”dezvoltare a abilităţilor de viaţă” în România au fost începute încă din 2005 de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (România) şi Internaţional Child Development Initiatives (Olanda) prin proiectul ”Copii şi tineri, promotori ai societăţii civile în România”. La vremea respectivă, singurele referiri cu privire la acest concept, în România, vizau programe şi proiecte de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, destinate în special copiilor instituţionalizaţi.

Astfel, proiectul “Metode Inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor” răspunde unei necesităţi reale. Îmbunătăţirea nivelului de calificare a personalului didactic în învăţământul preuniversitar, pentru a asigura un învăţământ de calitate, bazat pe cunoaştere şi dezvoltare personală, devine acum posibilă, prin crearea unui curriculum de formare pentru personalul didactic. Dascălii au fost instruiţi pentru a putea elabora programe educaţionale cu focus pe dezvoltarea abilitaţilor de viaţă ale elevilor.

Obiectivele proiectului dezvoltat pe parcursul a 3 ani au fost reprezentate de crearea şi dezvoltarea competenţelor şi a abilitaţilor personalului didactic, care să permită dezvoltarea abilitaţilor de viaţă de bază pentru elevii din învăţământul preuniversitar. S-a urmărit dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica, de a lucra în echipă, de a se implica în viaţa comunităţii. Practic, tinerii beneficiază de “lecţii de viaţă”, într-o atmosferă relaxată şi mai ales nonformală, diferită de contextul educaţional standard.

În acest sens, au fost susţinute o serie de cursuri, intitulate “Dezvoltarea abilitaţilor de viaţă ale elevilor”. Acestea sunt concepute pentru a răspunde nevoilor reale de formare personală şi profesională a elevilor, prin schimbarea perspectivei cadrelor didactice din România asupra procesului educaţional. Accentul a fost pus pe competenţe reale, abilităţi şi aptitudini, astfel încât absolvenţii să se integreze social şi să poată urma un traseu coerent de dezvoltare sau un traseu vocaţional. Demersul a fost un real succes, formarea primei serii de cadre didactice participante ajungând la final în ianuarie- martie 2011.

Peste 1 000 de cadre didactice au fost formate pentru a educa tânăra generaţie, în urma organizării a 22 de focus grupuri la nivel naţional. Acestea au urmărit identificarea unor abilităţi cheie ce urmează a fi dezvoltate. Mai mult decât atât, au fost instruiţi 18 experţi (formare de formatori TOT) şi au fost implementate 90 de programe pilot de dezvoltare a abilitaţilor de viaţă la nivel naţional.

“Abilităţile de viaţă reprezintă seturi de abilitaţi care permit individului să ducă o viaţă de calitate, să interacţioneze corespunzător cu ceilalţi, să-şi împlinească obiectivele propuse şi să-şi rezolve problemele”, declara doamna Rada Dumitru, Inspector şcolar de specialitate pentru implementarea descentralizării instituţionale în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov.

Proiectul a fost extrem de bine primit de către beneficiarii săi, pe fondul unei tensiuni existente în sistemul de învăţământ, unde „copilul este chinuit de o teoretizare excesivă. Indiferent de nivel, elevul este preluat şi transformat într-un depozit de cunoştinţe, multe dintre ele fără utilitate imediată. În lipsa unor dotări materiale corespunzătoare ale şcolilor, dascălii se refugiază în lecţii savante, omiţând faptul că o abilitate de viaţă se poate forma fără a implica resurse financiare deosebite. Proiectul dezvoltat de FDSC şi-a propus să schimbe acest lucru, oferind elevilor programe coerente de formare a abilitaţilor de viaţă, vizând o cât mai bună inserţie profesională şi socială” a adăugat doamna Dumitru.

În cadrul Conferinţei va fi lansat ghidul de abilităţi de viaţă, un instrument care își propune să creeze motivația pentru dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor și să ofere instrumentele de bază, unor cadre didactice care au înțeles necesitatea demersurilor de acest tip și valoarea actului didactic corelat cu exigențele societății bazate pe cunoaștere.

Proiectul “Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilitaţilor de viaţă ale elevilor” (Cod proiect POSDRU/3/1.3/S/3; ID 4713) este finanţat prin Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), a demarat în anul 2008 şi s-a derulat pe parcursul a 3 ani.

Despre Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) este o organizaţie neguvernamentală, independentă, înfiinţată în anul 1994, la iniţiativa Comisiei Europene. FDSC este o “organizaţie pentru organizații”, un susţinător al sectorului neguvernamental. FDSC consideră că nivelul de dezvoltare este un indicator pentru starea comunităţii în care cetăţenii trăiesc.

Misiunea FDSC este de a dezvolta capacitatea organizațiilor societății civile de a acționa eficient în interesul comunităților. FDSC lucrează cu ONGurile pentru că, în final, schimbarea în bine să se producă la nivelul fiecărei comunităţi și a fiecărui individ.

Bucuresti, 21.10.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *